Η Γ' δημοτικού γνωρίζει τα επαγγέλματα 

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, η Γ’ Δημοτικού δέχεται ή πραγματοποιεί επισκέψεις με σκοπό τη γνωριμία με διαφορετικά επαγγέλματα. Τα παιδιά προετοιμάζουν προσκλήσεις, καταγράφουν ερωτήσεις και ευχαριστήριες κάρτες…

Γνωρίζοντας τα επαγγέλματα

Τον Φεβρουάριο, τα παιδιά του προνήπιου, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια μνήμης, ταξινόμησης και δραματοποίησης, έμαθαν για «Τα επαγγέλματα», όχι μόνο τα σύγχρονα, αλλά και εκεινα που χάνονται. Και μεταξύ…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβασης από τον Παιδικό Σταθμό στο Νηπιαγωγείο, η τάξη του Παιδικού σταθμού επισκέφτηκε την τάξη του Προνηπίου. Σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν…