Νηπιαγωγείο "Ο Άγιος Γεώργιος"

Η ενίσχυση της αυτονομίας και της αυτοεκτίμησης, καθώς και η καλλιέργεια μίας υγιούς, σωματικά και ψυχικά, προσωπικότητας με ηθικές αξίες και αγάπη για το σχολείο και τη μάθηση, αποτελούν τον κύριο σκοπό του πρότυπου Νηπιαγωγείου «Ο Άγιος Γεώργιος». Το Νηπιαγωγείο μας διαθέτει εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τη διεξαγωγή της μάθησης με παιγνιώδη, μαθητοκεντρικό και βιωματικό τρόπο.

Οι στόχοι Μ.Α.Σ.

  • μύηση σε πρακτικές που αφορούν την ανάγνωση, τη γραφή, τα εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι, τη μουσική, τη φυσική αγωγή και τις ξένες γλώσσες
  • δημιουργία κατάλληλων συνθηκών με στόχο την κινητοποίηση των παιδιών για ενεργοποίηση των διαδικασιών ανάλυσης, υπόθεσης, πρόβλεψης, σύνθεσης και επιχειρηματολογίας
  • διασφάλιση ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • διαφοροποιημένη, συνεργατική και εξατομικευμένη μάθηση με εξερευνητικό, βιωματικό και μαθητοκεντρικό χαρακτήρα
  • αξιοποίηση φαντασίας και δημιουργικότητας
  • ενδυνάμωση των αισθήσεων μέσα από ποικιλία ερεθισμάτων
  • ενίσχυση της ανάληψης πρωτοβουλιών & της αυτονομίας
  • ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ομαδικού πνεύματος, αλληλεγγύης και συναισθηματικής νοημοσύνης.

Οι καινοτομίες Μ.Α.Σ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμά του νηπιαγωγείου μας βασίζεται σ’ ένα εξερευνητικό, βιωματικό & μαθητοκεντρικό μοντέλο, το οποίο οδηγεί τα παιδιά σε ατομικές και ομαδικές κατακτήσεις και δημιουργίες. Δίνουμε έμφαση στην υλοποίηση ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας εξίσου όλα τα θεματικά πεδία με απώτερο σκοπό τη συναισθηματική-κοινωνική , γλωσσική- νοητική και εκφραστική-δημιουργική ανάπτυξη. Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα που κινητοποιεί τα παιδιά να εξερευνήσουν, να πειραματιστούν και να μάθουν μέσα από το παιχνίδι. Η ομαλή μετάβαση από τη μία σχολική βαθμίδα στην άλλη είναι ακόμα μία από τις προτεραιότητές μας. Για αυτό, διεξάγονται κοινές δραστηριότητες με τους μαθητές/ριες της επόμενης σχολικής βαθμίδας, προγραμματίζονται τακτικές επισκέψεις στις τάξεις τους και τα παιδιά γνωρίζονται με τις μελλοντικές τους δασκάλες. Επιπλέον, τα βιβλιοτετράδια στη γλώσσα, τα μαθηματικά, τη μουσική, τα αγγλικά και τα γαλλικά βοηθούν τα παιδιά με έναν αναδυόμενο τρόπο να εξοικειωθούν στις διαδικασίες και συνθήκες που θα συναντήσουν στην επόμενη σχολική βαθμίδα, εξασκούν τη λεπτή τους κινητικότητα και διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Νηπιαγωγείο μας χωρίζεται σε δύο τμήματα, το προνήπιο και το νήπιο, με βασικό κριτήριο την ηλικία των παιδιών. Ο διαχωρισμός αυτός είναι καθοριστικός για τη σταδιακή εκπαιδευτική πρόοδο των παιδιών, καθώς στις μικρότερες ηλικίες ο ρυθμός ανάπτυξης των γνωστικών λειτουργιών αλλάζει σημαντικά, από μήνα σε μήνα.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το Νηπιαγωγείο μας στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς με όρεξη και ενθουσιασμό, έμπειρους και με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, έτσι ώστε κάθε παιδί να αισθάνεται πως βρίσκεται σε οικείο περιβάλλον και ασφαλή χέρια, ικανά να του παρέχουν εξατομικευμένη φροντίδα. Το προσωπικό μας επιμορφώνεται συστηματικά σε θέματα επικοινωνίας, συνεργασίας, ομαδικής εργασίας, λήψης αποφάσεων & παιδαγωγικών θεμάτων. Οι δύο τάξεις του Νηπιαγωγείου μας στελεχώνονται από τρεις νηπιαγωγούς. Το επιπλέον προσωπικό συμβάλει στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και λειτουργεί με τρόπο υποστηρικτικό στις καθημερινές λειτουργίες, ώστε στα παιδιά να προσφέρεται ποιοτική και σε μεγαλύτερο βαθμό εξατομικευμένη φροντίδα. Στο νηπιαγωγείο μας η κάθε κλίση, μετρά! Δίπλα στις νηπιαγωγούς μας βρίσκονται θεατρολόγοι, μουσικοί, δάσκαλοι/ες γαλλικών και αγγλικών, καθηγητές ριες φυσικής αγωγής που ανοίγουν “παράθυρα” στους δικούς τους θαυμαστούς κόσμους και δουλεύουν καθημερινά με τα παιδιά.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Τα παιδιά μαθαίνουν αγγλικά και γαλλικά με βιωματική εκπαίδευση, με κινητικές και εικαστικές δραστηριότητες. Παράλληλα, κάθε χρόνο, μέσω του προγράμματος Erasmus, το εκπαιδευτικό προσωπικό μας συνεργάζεται με το école la Perverie στη Γαλλία. Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος πραγματοποιούνται αμοιβαίες επισκέψεις εκπαιδευτικών στις δύο χώρες, με στόχο την εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς έχουν ενεργό ρόλο και είναι σύμμαχοί μας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διοργανώνονται συστηματικές συναντήσεις γονιών – εκπαιδευτικών, γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προγραμματισμού μας και της μεθοδολογίας με την οποία δουλεύουμε στην τάξη, οργανώνονται κοινές δραστηριότητες με παιδιά και γονείς, ενώ υπάρχει καθημερινή ενημέρωση των γονιών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή της επίσημης ιστοσελίδας του σχολείου.

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η ρομποτική είναι ενταγμένη στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στον πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής της STEM Education και συνεργάζεται με την Τechnokids, διεθνή εκπαιδευτικό φορέα που διδάσκει τη σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών. Με τη βοήθεια του παραπάνω προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν πρωτότυπο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και επιλέγουν κάθε χρόνο τρία διαφορετικά projects με στόχο να εισάγουν τα παιδιά αβίαστα, αλλά κυρίως με ασφάλεια στον κόσμο της τεχνολογίας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες απασχόλησης και δραστηριοτήτων, με όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, για την ασφαλή και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Επίσης, το νηπιαγωγείο μας διαθέτει προστατευμένο προαύλιο με ειδικό τάπητα, αθλητικούς χώρους, mini πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, παιδική χαρά, κήπο, αίθουσα εκδηλώσεων και χώρο για την ανάπτυξη εικαστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Σχολικό λεωφορείο | Μεσημεριανό φαγητό από εταιρία catering | Διευρυμένο ωράριο επιπρόσθετων δραστηριοτήτων(14:00-15:00) | Δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες στα μεσημεριανά clubs (14:00-15:00).

Καλώς ορίσατε στον νηπιαγωγέιο

Το «Λασαλιανό Σχολείο», σεβόμενο απόλυτα την ελευθερία συνείδησης του ατόμου, δέχεται συνεργάτες και μαθητές χωρίς θρησκευτικές, δογματικές, πολιτικές, φυλετικές, οικονομικές και κοινωνικές διακρίσεις. Έτσι, εξασφαλίζει την αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, την αμοιβαία κατανόηση και εκτίμηση καθώς και το σεβασμό της ιδιαιτερότητας του καθενός. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει τα μέγιστα στην αγάπη και την ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι λασαλιανοί εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι επιτελούν λειτούργημα. ΄Ολοι οι Λασαλιανοί (Frères και λαϊκοί εκπαιδευτικοί συνεργάτες) αφοσιώνονται στη μόρφωση και την αγωγή των νέων, πιστοί στην προτροπή του Ιδρυτή τους: «Πρέπει το παράδειγμά σας να ανταποκρίνεται σ΄αυτά που λέτε…».

Από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, τα Λασαλιανά Σχολεία απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των νέων. «Εσάς διάλεξε ο Θεός για να Τον βοηθήσετε να υλοποιήσει το έργο Του, αναγγέλλοντας στα παιδιά τις αλήθειες του Ευαγγελίου», (Ι.-Β. Δελασάλ).

Σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της ισοπέδωσης και της σύγχυσης αρχών και αξιών, το Λασαλιανό Σχολείο, επίκαιρο όσο ποτέ, προσφέρει μόρφωση και αγωγή, καλλιεργεί την πίστη σε ιδανικά και βοηθάει τους μαθητές του να δώσουν νόημα και να θέσουν στόχους στη ζωή τους.

Πρόγραμμα - Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό Ιουνίου

Το μήνα Ιούνιο, θα πραγματοποιηθεί η τρίτη και τελευταία συνάντηση γονέων Νηπίου και Προνηπίου, αναφορικά με την πρόοδο των παιδιών. Νήπιο: Δευτέρα 3 και Τρίτη

Περισσότερα »

Κυκλοφοριακή Αγωγή στο Νηπιαγωγείο

Στο πλαίσιο του προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας υλοποίησαν πληθώρα διαθεματικών δράσεων.Οι μαθητές μας παρακολούθησαν σχετικές κουκλοθεατρικές παραστάσεις, δημιουργησαν ατομικές κατασκευές, έμαθαν

Περισσότερα »

Ημέρα του Ναι!

Μια μέρα αφιερωμένη στις επιθυμίες των παιδιών! Πρωινό στην εξοχή, εξερεύνηση της νέας παιδικής χαράς, ελεύθερο παιχνίδι στο γήπεδο … αυτά ήταν μερικά από τα

Περισσότερα »

Πρόγραμμα Μετάβασης

Οι πρώτες συναντήσεις είναι γεγονός! Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου συναντήθηκαν με τα παιδιά της Α’ Δημοτικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Μετάβασης Βαθμίδων. Με αφορμή την

Περισσότερα »

Εκδηλώσεις - Εκδρομές - Επισκέψεις

Επίσκεψη στο Γηροκομείο

Τα παιδια του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγειο εφτιαξαν πασχαλινα κουλουρακια, στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβασης από τον Παιδικό στο Νηπιαγωγείο. Η δράση αυτή είχε και

Περισσότερα »

Γνωρίστε το Νηπιαγωγείο
"Ο Άγιος Γεώργιος"

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΕΛΑΣΑΛ ΣΥΡΟΥ

Ανδρέα Κάργα 12-14, 84100 Ερμούπολη Σύρου

Τηλ: 22810 87713

email: sgschool@sgschool.gr
logo_syros

Εκπαιδευτήρια “ΔΕΛΑΣΑΛ” 
ΣΥΡΟΥ 

Ανδρέα Κάργα 12-14
Τ.Θ. 841 00 Έρμούπολη
Σύρος
Τηλ: 22810 87713
Fax: 22810 82208
email: sgschool@otenet.gr

delasalle_th

Ελληνογαλλικό Κολέγιο
“ΔΕΛΑΣΑΛ”

T.Θ. 6,57010 Πεύκα
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 673252
Fax: 2310 673348
email: info@delasalle.gr

Δημοτικό Σχολείο
“ΔΕΛΑΣΑΛ” 

Κυβέλης 19
Τ.Θ. 174 56 Άλιμος
Τηλ: 210 99 04 010-3
Fax: 210 99 04 014
email: delasalle@saintpaul.gr

Ελληνογαλλική Σχολή
“Ο Άγιος Παύλος”

Χαρ.Τρικούπη 36
Τ.Θ. 185 36 Πειραιάς
Τηλ: 210 45 11 954
Fax: 210 45 37 721
email: fec@saintpaul.gr

oursoulines

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών

Μαρούσι: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
Τηλ: 210 8020285
e-mail:info_nipio1@ursulines.gr
e-mail:info_dimotiko@ursulines.gr
Ν.Ψυχικό: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο
Τηλ.: 210 6712 228
e-mail: info_gimnasio@ursulines.gr
e-mail: ecole@ursulines.gr