Σχολικός Επαγγελματικός προσανατολισμός

Η προετοιμασία για το αύριο ξεκινά σήμερα!

Στα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο μαθητής και οι ανάγκες του, γι’ αυτό και η ενημέρωση των μαθητών σε θέματα επιλογής σπουδών και καριέρας, αποτελεί προτεραιότητα μας.

Τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου έχουν διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής, το οποίο αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών του μαθητή ανά τάξη.

Όλη διαδικασία ξεκινά με την ολοκλήρωση της φοίτησης των παιδιών στην Γ΄ Γυμνασίου, όπου διενεργείται το ψυχομετρικό τεστ Άριστον. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες/δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή και στη συνέχεια εντοπίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν.

Ολοκληρώνοντας την Α’ Λυκείου στόχος μας είναι κάθε μαθητής να έχει μία σαφή εικόνα τόσο των επιλογών όσο και των απαιτήσεων των τάξεων που ακολουθούν. Η επιλογή κατεύθυνσης έχει αποφασιστική επίδραση στην επαγγελματική επιτυχία του μαθητή, καθώς, μέσω της σωστής επιλογής, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει διάφορους ακαδημαϊκούς τομείς και να εστιάσει στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του. Οι προσδοκώμενοι στόχοι για την Α’  Λυκείου είναι οι εξής:

  • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση μαθητών σχετικά με την αναγκαιότητα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Ανακάλυψη των ενδιαφερόντων και αξιολόγηση των ικανοτήτων των μαθητών, μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων.
  • Ενημέρωση για τα νέα εργασιακά δεδομένα της εποχής μας.
  • Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών και εναλλακτικών λύσεων.
  • Προετοιμασία για την Β’ Λυκείου, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις, τα μαθήματα και τις σχολές που ανήκουν σε κάθε κατεύθυνση.

Συνεχίζοντας στη Β’ Λυκείου, στόχος μας είναι οι μαθητές να προετοιμαστούν για την επιλογή των πανεπιστημιακών τους σπουδών και την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Βασικό μας μέλημα αποτελεί η ενίσχυση του σεβασμού για όλα τα επαγγέλματα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για επαγγέλματα με ακαδημαϊκή ή πρακτική βάση. Οι προσδοκώμενοι στόχοι για την Β’ Λυκείου είναι οι εξής:

  • Γνωριμία με τα επιστημονικά πεδία. Διευκρινίσεις – επεξηγήσεις περιεχομένου ακαδημαϊκών μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο.
  • Εναλλακτικές καριέρες που μπορεί να έχουν οι απόφοιτοι διαφόρων σχολών, με το συνδυασμό του κατάλληλου μεταπτυχιακού.
  • Χρήση υποστηρικτικού εργαλείου κ. Στρατηγάκη. Προσομοίωση συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου.
  • Μεθοδολογία σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος – Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (Europass).
  • Σπουδές στο εξωτερικό. Νέες προοπτικές μάθησης και εργασίας στην Ευρώπη.

Στην Γ’ Λυκείου η υπόθεση γίνεται προσωπική και έτσι κάθε μαθητής θα μπορεί να έρθει σε επαφή με τον Επαγγελματικό Σύμβουλο. Προσφέρουμε σε κάθε μαθητή συναντήσεις σε προσωπικό επίπεδο, οικοδομώντας μία σχέση εμπιστοσύνης, ώστε να συζητήσουμε μαζί του, να εξετάσουμε τις ατομικές του ανάγκες και να του παράσχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση, ώστε να οδηγηθεί στην τελική του απόφαση.

Είμαστε κοντά στο μαθητή σε κάθε του βήμα! Είναι σπουδαίο που κάθε παιδί μας εμπιστεύεται τους στόχους του και τα όνειρά του, γι’ αυτό και η ευτυχία στο πρόσωπο του κάθε παιδιού, είναι για εμάς το μεγαλύτερο δώρο!

Υπεύθυνοι Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού: κ. Μεσσάρης Διονύσιος, κ. Τζουβελέκη Μαργαρίτα, κ. Διακουμάκου Αναστασία.

Χρήσιμες συμβουλές!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΕΛΑΣΑΛ ΣΥΡΟΥ

Ανδρέα Κάργα 12-14, 84100 Ερμούπολη Σύρου

Τηλ: 22810 87713

email: sgschool@sgschool.gr
logo_syros

Εκπαιδευτήρια “ΔΕΛΑΣΑΛ” 
ΣΥΡΟΥ 

Ανδρέα Κάργα 12-14
Τ.Θ. 841 00 Έρμούπολη
Σύρος
Τηλ: 22810 87713
Fax: 22810 82208
email: sgschool@otenet.gr

delasalle_th

Ελληνογαλλικό Κολέγιο
“ΔΕΛΑΣΑΛ”

T.Θ. 6,57010 Πεύκα
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 673252
Fax: 2310 673348
email: info@delasalle.gr

Δημοτικό Σχολείο
“ΔΕΛΑΣΑΛ” 

Κυβέλης 19
Τ.Θ. 174 56 Άλιμος
Τηλ: 210 99 04 010-3
Fax: 210 99 04 014
email: delasalle@saintpaul.gr

Ελληνογαλλική Σχολή
“Ο Άγιος Παύλος”

Χαρ.Τρικούπη 36
Τ.Θ. 185 36 Πειραιάς
Τηλ: 210 45 11 954
Fax: 210 45 37 721
email: fec@saintpaul.gr

oursoulines

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών

Μαρούσι: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
Τηλ: 210 8020285
e-mail:info_nipio1@ursulines.gr
e-mail:info_dimotiko@ursulines.gr
Ν.Ψυχικό: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο
Τηλ.: 210 6712 228
e-mail: info_gimnasio@ursulines.gr
e-mail: ecole@ursulines.gr