Επαγγελματικός προσανατολισμός

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η προετοιμασία για το αύριο ξεκινά σήμερα!

Στα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο μαθητής και οι ανάγκες του, γι’ αυτό και η ενημέρωση των μαθητών σε θέματα επιλογής σπουδών και καριέρας, αποτελεί προτεραιότητά μας.

Τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου έχουν διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής, το οποίο αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών του μαθητή, ανά τάξη.

Όλη διαδικασία ξεκινά με την ολοκλήρωση της φοίτησης των παιδιών στην Γ΄ Γυμνασίου, όπου διενεργείται το ψυχομετρικό τεστ Άριστον. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες/δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή και στη συνέχεια εντοπίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν.

Ολοκληρώνοντας την Α’ Λυκείου στόχος μας είναι κάθε μαθητής να έχει μία σαφή εικόνα τόσο των επιλογών όσο και των απαιτήσεων των τάξεων που ακολουθούν. Η επιλογή κατεύθυνσης έχει αποφασιστική επίδραση στην επαγγελματική επιτυχία του μαθητή, καθώς, μέσω της σωστής επιλογής, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει διάφορους ακαδημαϊκούς τομείς και να εστιάσει στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του. Οι προσδοκώμενοι στόχοι για την Α’  Λυκείου είναι οι εξής:

 • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση μαθητών σχετικά με την αναγκαιότητα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Ανακάλυψη των ενδιαφερόντων και αξιολόγηση των ικανοτήτων των μαθητών, μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων.
 • Ενημέρωση για τα νέα εργασιακά δεδομένα της εποχής μας.
 • Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών και εναλλακτικών λύσεων.
 • Προετοιμασία για την Β’ Λυκείου, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις, τα μαθήματα και τις σχολές που ανήκουν σε κάθε κατεύθυνση.

Συνεχίζοντας στη Β’ Λυκείου, στόχος μας είναι οι μαθητές να προετοιμαστούν για την επιλογή των πανεπιστημιακών τους σπουδών και την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Βασικό μας μέλημα αποτελεί η ενίσχυση του σεβασμού για όλα τα επαγγέλματα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για επαγγέλματα με ακαδημαϊκή ή πρακτική βάση. Οι προσδοκώμενοι στόχοι για την Β’ Λυκείου είναι οι εξής:

 • Γνωριμία με τα επιστημονικά πεδία. Διευκρινίσεις – επεξηγήσεις περιεχομένου ακαδημαϊκών μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο.
 • Εναλλακτικές καριέρες που μπορεί να έχουν οι απόφοιτοι διαφόρων σχολών, με το συνδυασμό του κατάλληλου μεταπτυχιακού.
 • Χρήση υποστηρικτικού εργαλείου κ. Στρατηγάκη. Προσομοίωση συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου.
 • Μεθοδολογία σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος – Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (Europass).
 • Σπουδές στο εξωτερικό. Νέες προοπτικές μάθησης και εργασίας στην Ευρώπη.

Στην Γ’ Λυκείου η υπόθεση γίνεται προσωπική και έτσι κάθε μαθητής θα μπορεί να έρθει σε επαφή με τον Επαγγελματικό Σύμβουλο. Προσφέρουμε σε κάθε μαθητή συναντήσεις σε προσωπικό επίπεδο, οικοδομώντας μία σχέση εμπιστοσύνης, ώστε να συζητήσουμε μαζί του, να εξετάσουμε τις ατομικές του ανάγκες και να του παράσχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση, ώστε να οδηγηθεί στην τελική του απόφαση.

Όσοι οι άνθρωποι, τόσοι και οι δρόμοι! Είμαστε κοντά στους μαθητές/τριες σε κάθε τους βήμα και είναι τιμή μας όταν μας εμπιστεύονται τους στόχους και τα όνειρά τους.

Υπεύθυνοι Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού: κ. Μεσσάρης Διονύσιος, κ. Τζουβελέκη Μαργαρίτα, κ. Διακουμάκου Αναστασία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή για να κλείσετε ραντεβού για το test επαγγελματικού προσανατολισμού, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο yourfuture@sgschool.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τα Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου στο Youtube και στο TikTok (@lasallesyros). 

Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Συμβουλευτικής
ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου

Το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Συμβουλευτικής απευθύνεται σε όλους/ες τους  μαθητές/τριες  (είτε φοιτούν είτε όχι στα εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου) και σε ενήλικες.

Οι υπηρεσίες του προσφέρονται δια ζώσης ή/και διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

 1. Γνωρίζω τις Δεξιότητες μου/ test επαγγελματικού προσανατολισμού
 2. Ενημερώνομαι για τις Επιλογές μου
 3. Επιλέγω τη Σχολή μου
 4. Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
 5. Σύνταξη Συνοδευτικής Επιστολής
 6. Σύνταξη Personal Statement.

Αναγνωρίζω τις δεξιότητες μου

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ariston Candidates

Τύπος συνεδρίας: ατομική

Tρεις (3) συνεδρίες, 60′, η καθεμία. Περιλαμβάνουν:

 • Εφαρμογή αξιόπιστου και επιστημονικά τεκμηριωμένου Τest Ariston Candidates για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, σταθμισμένο στα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα και πραγματικότητα
 • Εξατομικευμένη ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Καθορισμός των κατευθύνσεων και των επιλογών, με βάση την προσωπικότητα και τις δεξιότητες του συμβουλευόμενου/ης
 • Αναλυτική ενημέρωση για σχολές και Πανεπιστήμια
 • Καθοδήγηση από την/ τον Σύμβουλo.

Η εφαρμογή του test επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να γίνει και online. Η διαδικασία είναι η εξής:

 • Ενημέρωση για τη διαδικασία υλοποίησης του τεστ
 • Αποστέλνεται σύνδεσμος με τα στοιχεία σύνδεσης, για τη διεξαγωγή του τεστ
 • Διενεργείται το τεστ. Ο συμβουλευόμενος/η έχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα στη διάθεσή του για τη συμπλήρωση του test (περίπου 1 ώρα).
 • Μόλις ολοκληρωθεί το test λαμβάνουμε αυτόματη ενημέρωση και ξεκινάει η ανάλυση των αποτελεσμάτων
 • Η/ο Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού συντάσσει μία πλήρη και αναλυτική αναφορά, η οποία αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων από την/τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Συζήτηση.

Ενημερώνομαι για τις επιλογές μου

Τύπος συνεδρίας: ατομική

Τρόπος διεξαγωγής: διά ζώσης ή Διαδικτυακά

Δύο (2) συνεδρίες,  συνολικής διάρκειας 3 ωρών. Περιλαμβάνουν:

1η συνάντηση: 1 ώρα

 • Συνάντηση με Εξειδικευμένο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Γενική ενημέρωση – συζήτηση της/του συμβούλου με τον/την συμβουλευόμενο/η, για: α) διαφορές Γενικού Λυκείου – ΕΠΑΛ, όσον αφορά τον τρόπο εισαγωγής σε πανεπιστημιακά τμήματα, β) τρόπο Υπολογισμού Μορίων – Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), γ) σχολές ανά επιστημονικό πεδίο – κοινά τμήματα ανά επιστημονικό πεδίο, δ) στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, ε) ειδικά μαθήματα. 

2η συνάντηση: 2 ώρες

 • Ενημέρωση για τις σχολές ανά επιστημονικό πεδίο
 • Ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών ανά σχολή
 • Χρήση πλατφόρμας ενημέρωσης  Στρατηγάκη
 • Εναλλακτικές επιλογές.

Στόχος είναι να προσδιοριστούν έγκαιρα τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στον συμβουλευόμενο/ η και ταυτόχρονα να αποκτήσει αυτογνωσία, ώστε να καταλήξει σε μία σωστή επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Επιλέγω τη σχολή μου

Τύπος συνεδρίας: ατομική

Τρόπος διεξαγωγής: διά ζώσης ή διαδικτυακά

Δύο (2) συνεδρίες συνολικής διάρκειας 2 ωρών. Περιλαμβάνουν:

1η συνάντηση: 1 ώρα

 • Υπολογισμός μορίων
 • Ενημέρωση υποψηφίου/ας για όλες τις σχολές που υπάρχουν στο επιστημονικό πεδίο που έχει επιλέξει
 • Συζήτηση για επιθυμίες υποψηφίου/ας και καθοδήγηση για σωστή συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου | παροχή εναλλακτικών επιλογών
 • Επίλυση αποριών για Σχολές και Πανεπιστημιακά τμήματα
 • Προσχέδιο συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου.

2η συνάντηση: 1 ώρα

 • Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου μαζί με την/ο Σύμβουλο. Έλεγχος και τελική κατάθεση μηχανογραφικού.
 • Αποστολή στο e-mail του υποψηφίου, του αποδεικτικού κατάθεσης του μηχανογραφικού δελτίου.

Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

Τύπος συνεδρίας: ατομική

Τρόπος διεξαγωγής: διά ζώσης ή διαδικτυακά

Συνολική διάρκεια: 1 ώρα

Περιλαμβάνει:

 • Συζήτηση με ενδιαφερόμενο/η για τη συλλογή αναγκαίων πληροφοριών, π.χ. δεξιότητες, στόχους,  σπουδές
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος στα ελληνικά ή σε άλλη γλώσσα
 • Αποστολή βιογραφικού σημειώματος σε ηλεκτρονική μορφή.

Η τελική σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος γίνεται με βάση τον επαγγελματικό στόχο του ενδιαφερόμενου/ης αλλά και τις αρχές του επαγγελματικού προσανατολισμού και με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ. Europass).

Σύνταξη Συνοδευτικής Επιστολής

Τύπος συνεδρίας: ατομική

Τρόπος διεξαγωγής: διά ζώσης ή διαδικτυακά

Συνολική διάρκεια: 1 ώρα

Περιλαμβάνει:

 • Διαμόρφωση περιεχομένου με βάση το λόγο που συντάσσεται,  σε ποιον θα αποσταλεί
 • Σύνταξη στα ελληνικά ή άλλη γλώσσα
 • Αποστολή συνοδευτικής επιστολής σε ηλεκτρονική μορφή.

Προσωπική Δήλωση ή Δήλωση Σκοπού (personal statement)

Τύπος συνεδρίας: ατομική

Τρόπος διεξαγωγής: διά ζώσης ή διαδικτυακά

Συνολική διάρκεια: 1 ώρα

Τι είναι:

Είναι μια προσωπική δήλωση γραμμένη από τον υποψήφιο/α, συχνά έναν υποψήφιο φοιτητή/ρια που κάνει αίτηση σε κάποιο κολέγιο /  πανεπιστήμιο.

Περιλαμβάνει:

 • Βήμα-βήμα καθοδήγηση για το πώς η δική σας ιστορία θα παρουσιαστεί στο personal statement
 • Προσωπικές ερωτήσεις για να εντάξετε τα δικά σας βιώματα μέσα στο personal statement
 • Σύνταξη personal statement στα ελληνικά ή άλλη γλώσσα
 • Αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή.

Χρήσιμες συμβουλές!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΕΛΑΣΑΛ ΣΥΡΟΥ

Ανδρέα Κάργα 12-14, 84100 Ερμούπολη Σύρου

Τηλ: 22810 87713

email: sgschool@sgschool.gr
logo_syros

Εκπαιδευτήρια “ΔΕΛΑΣΑΛ” 
ΣΥΡΟΥ 

Ανδρέα Κάργα 12-14
Τ.Θ. 841 00 Έρμούπολη
Σύρος
Τηλ: 22810 87713
Fax: 22810 82208
email: sgschool@otenet.gr

delasalle_th

Ελληνογαλλικό Κολέγιο
“ΔΕΛΑΣΑΛ”

T.Θ. 6,57010 Πεύκα
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 673252
Fax: 2310 673348
email: info@delasalle.gr

Δημοτικό Σχολείο
“ΔΕΛΑΣΑΛ” 

Κυβέλης 19
Τ.Θ. 174 56 Άλιμος
Τηλ: 210 99 04 010-3
Fax: 210 99 04 014
email: delasalle@saintpaul.gr

Ελληνογαλλική Σχολή
“Ο Άγιος Παύλος”

Χαρ.Τρικούπη 36
Τ.Θ. 185 36 Πειραιάς
Τηλ: 210 45 11 954
Fax: 210 45 37 721
email: fec@saintpaul.gr

oursoulines

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών

Μαρούσι: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
Τηλ: 210 8020285
e-mail:info_nipio1@ursulines.gr
e-mail:info_dimotiko@ursulines.gr
Ν.Ψυχικό: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο
Τηλ.: 210 6712 228
e-mail: info_gimnasio@ursulines.gr
e-mail: ecole@ursulines.gr