Γνωρίζοντας τα επαγγέλματα

Γνωρίζοντας τα επαγγέλματα

Τον Φεβρουάριο, τα παιδιά του προνήπιου, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια μνήμης, ταξινόμησης και δραματοποίησης, έμαθαν για «Τα επαγγέλματα», όχι μόνο τα σύγχρονα, αλλά και εκεινα που χάνονται. Και μεταξύ άλλων, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το επάγγελμα του φούρναρη και του μουσικού.