Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου:
Σχολείο-πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου​

Το σχολείο μας, αφού αξιολογήθηκε για τη δράση του στο πλαίσιο του προγράμματος European Parliament School Ambassadors, συγκαταλέγεται φέτος για πρώτη φορά στα σχολεία από όλη την Ελλάδα που αναγορεύονται…