Ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό

Ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό

Στα πλαίσια των δράσεων της ομαλής μετάβασης των παιδιών του Νηπιαγωγείου στο Δημοτικό, πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 2 Μαΐου παιχνίδια γνωριμίας και εμπιστοσύνης τόσο στον προαύλιο χώρο του σχολείου όσο και στην αίθουσα Δελασάλ. Οι δράσεις θα λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη και θα αφορούν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Α’ Δημοτικού.  Συντονίστριες των δράσεων θα είναι η νηπιαγωγός κ.Ευγενία  Σαγκινέτου και η δασκάλα κ. Λύδια Ρηγούτσου.