Ενημέρωση για την επιστροφή των παιδιών μετά από απουσία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας, τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέφουν μετά από 2 ημέρες άνευ πυρετού και με βεβαίωση παιδιάτρου.