Επίσκεψη στον κόσμο της συριανής κλωστοϋφαντουργίας...

Τον προηγούμενο αιώνα, η Ερμούπολη ήταν μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές πόλεις της Ελλάδας, μια πραγματική εργατούπολη, ειδικά στον τομέα της κλωστουφαντουργίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος “η πολιτιστική μας κληρονομιά”…