Διαγωνισμός BRAVO schools 2023 | συμμετοχή του σχολείου Μ.Α.Σ.

Με δύο ξεχωριστές πρωτοβουλίες συμμετέχει και φέτος στο διαγωνισμό Bravo schools το σχολείο Μ.Α.Σ. * Εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών με την καλλιέργεια φυτών και την κάλυψη των αναγκών…