Μαθαίνοντας για το κύτταρο...διαφορετικά

Το κύτταρο, η θεμελιώδης μονάδα της ζωής, αλλά και η διάκριση του σε ευκαρυωτικό και προκαρυωτικό, φυτικό και ζωικό, είναι ενδεχομένως μια από τις πιο βασικές γνώσεις της βιολογίας. Τα…

Διαγωνισμός BRAVO schools 2023 | συμμετοχή του σχολείου Μ.Α.Σ.

Με δύο ξεχωριστές πρωτοβουλίες συμμετέχει και φέτος στο διαγωνισμό Bravo schools το σχολείο Μ.Α.Σ. * Εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών με την καλλιέργεια φυτών και την κάλυψη των αναγκών…