Α, Β, Ε, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Π, Σ, είναι τα γράμματά μας και φωνάζουν το όνομά μας!

Τα παιδιά του Προνηπίου έμαθαν να αναγνωρίζουν το όνομά τους και να γράφουν το αρχικό τους γράμμα… Κινητικά παιχνίδια αναγνώρισης των γραμμάτων, καλλιτεχνικές δημιουργίες με τα γράμματά τους και δραστηριότητες…