Α, Β, Ε, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Π, Σ, είναι τα γράμματά μας και φωνάζουν το όνομά μας!

Α, Β, Ε, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Π, Σ, είναι τα γράμματά μας και φωνάζουν το όνομά μας!

Τα παιδιά του Προνηπίου έμαθαν να αναγνωρίζουν το όνομά τους και να γράφουν το αρχικό τους γράμμα… Κινητικά παιχνίδια αναγνώρισης των γραμμάτων, καλλιτεχνικές δημιουργίες με τα γράμματά τους και δραστηριότητες προανάγνωσης και προγραφής βοήθησαν τα παιδιά στην εκμάθηση των γραμμάτων.

Στο τέλος της θεματικής τα παιδιά ζωγράφισαν και κατασκεύασαν τον πύργο των γραμμάτων, όπου κάθε κουτί είχε το αρχικό τους γράμμα καθώς και αντικείμενα που αρχίζουν από αυτό…. .