Εξερευνώντας ένα μεσαιωνικό, παραδοσιακό οικισμό: Άνω Σύρος

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Μ.Α.Σ. (νήπια και προνήπια) μετά από τον εκπαιδευτικό περίπατο που πραγματοποίησαν στον οικισμό της Άνω Σύρου, ολοκλήρωσαν τις δράσεις για τη φετινή σχολική χρονιά ενταγμένες στα…