Γνωριμία με το πίκολο

Γνωριμία με το πίκολο

Τα παιδιά της Α’ τάξης του Δημοτικού ΜΑΣ έμαθαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος της μουσικής το πίκολο, το μικρότερο όργανο στην κατηγορία των πνευστών οργάνων.