Μαθηματικός Διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, διεξήχθη ο Πανελλήνιος Μαθηματικός Διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Τα Εκπαιδευτήρια Δελασάλ Σύρου, ως εξεταστικό κέντρο Κυκλάδων, φιλοξένησε 79 μαθητές από Β’…