Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο 2020

Τα Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου είναι φέτος, όπως και κάθε χρόνο, Πρεσβευτής της Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο 2020. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε τις θετικές χρήσεις…