Τα ζώα της φάρμας

Τα ζώα της φάρμας πρόσφεραν στα παιδιά ευκαιρίες και ερεθίσματα για βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Εξάσκησαν τη λεπτή κινητικότητά τους βάζοντας τη σωστή τροφή στο αντίστοιχο ζώο μέσα από μια…