Υλικό Λυκείου 2021-2022

ΥΛΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 2021-2022

 ΑΡΧΑΙΑ

 • Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι, Βιβλίο ΥΠ.Π.Ε.Θ
 • Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Μετάφραση, Βιβλίο ΥΠ.Π.Ε.Θ
 • Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής Α΄, Β΄, Γ Γενικού΄Λυκείου
 • 1 τετράδιο Α4 με 3 θέματα
 • 1 φάκελος για φωτοτυπίες
 • θα χρησιμοποιηθεί η γραμματική του Γυμνασίου (Μ. Οικονόμου)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 • Έκθεση-Έκφραση Α΄Τεύχος, Βιβλίο ΥΠ.Π.Ε.Θ
 • Γλωσσικές ασκήσεις Α΄, Β΄, Γ΄ Γενικού Λυκείου
 • 1 τετράδιο Α4 με περιθώρια 50 φύλλων
 • 1 τετράδιο Α4 50 φύλλων
 • 1 φάκελος για φωτοτυπίες

           ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ( ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)

 • Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ΓΕΛ Τεύχος Α΄, Βιβλίο ΥΠ.Π.Ε.Θ
 • 1 τετράδιο Α4 2 τουλάχιστον θεμάτων
 • 1 φάκελος με κουμπί

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΆΛΓΕΒΡΑ)

 • Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων Α΄ΓΕΛ, Βιβλίο ΥΠ.Π.Ε.Θ
 • 1 τετράδιο Α4 2 τουλάχιστον θεμάτων
 • 1 φάκελος με κουμπί

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • USB έως 8 GB (οι μαθητές που φοιτούσαν στην Γ΄ Γυμνασίου μας να κρατήσουν το ίδιο USB stick τους)
 • 1 φάκελος

ΦΥΣΙΚΗ

 • Φυσική Α΄ Λυκείου , Βιβλίο ΥΠ.Π.Ε.Θ
 • τετράδιο Α4 2 θεμάτων

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Τεύχος, Βιβλίο ΥΠ.Π.Ε.Θ
 • 1 τετράδιο Α4 50 φύλλων
 • 1 φάκελος για φωτοτυπίες

ΙΣΤΟΡΙΑ

 • Ιστορία του αρχαίου κόσμου, Βιβλίο ΥΠ.Π.Ε.Θ
 • 1 τετράδιο Α4 50 φύλλων
 • 1 φάκελος για φωτοτυπίες

ΧΗΜΕΙΑ

 • Χημεία Α΄ Λυκείου, Βιβλίο ΥΠ.Π.Ε.Θ
 • 1 τετράδιο 50 φύλλων

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 • Βιολογία Α΄ Λυκείου, Βιβλίο ΥΠ.Π.Ε.Θ
 • 1 τετράδιο 50 φύλλων

ΑΓΓΛΙΚΑ

 • Αγγλικά Γενικού Λυκείου 1 , Βιβλίο ΥΠ.Π.Ε.Θ
 • 1 τετράδιο 3 θεμάτων
 • 1 φάκελος για φωτοτυπίες