Τα χρώματα

Τα χρώματα

Καθ΄όλη τη διάρκεια της χρονιάς αναφερόμαστε στα χρώματα.

Τον Μάρτιο όμως, ασχοληθήκαμε αποκλειστικά  μ΄αυτά.

Πρώτα παίξαμε, πειραματιστήκαμε, εντοπίσαμε και δημιουργήσαμε με τα βασικά χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, μπλε).

Στη συνέχεια, ανακαλύψαμε  τον «μαγικό» τρόπο της ανάμειξής τους και εξασκηθήκαμε στη λεπτή και αδρή κινητικότητα μέσα από παιχνίδια και αντιστοιχίσεις.

Τέλος, ως μικροί ζωγράφοι γεμίσαμε με χρώματα το σχολείο μας και κυρίως την τάξη μας.