«Λαϊκή παράδοση»

«Λαϊκή παράδοση»

Με τη γιορτή της 25ης Μαρτίου ολοκληρώσαμε το σχέδιο εργασίας (project) με το οποίο ασχοληθήκαμε με τίτλο «Η λαϊκή μας παράδοση». Σε συνεργασία με τους γονείς δημιουργήσαμε την αντίστοιχη γωνιά με αντικείμενα της τότε εποχής όπως ραπτομηχανή, λυχνάρι, γουδί, μύλο … με τα οποία τα παιδιά στο ελεύθερο παιχνίδι διαδραμάτιζαν ρόλους ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το συμβολικό παιχνίδι. Ως ανάπτυξη της προφορικής τους επικοινωνίας τα παιδιά διηγήθηκαν την ιστορία του κάθε αντικειμένου καθώς και τη χρήση του. Επιπλέον μας δόθηκε η αφορμή για πολλά γλωσσικά παιχνίδια και κατασκευές.