Διαγωνισμός BRAVO schools 2023 | συμμετοχή του σχολείου Μ.Α.Σ.

Διαγωνισμός BRAVO schools 2023 | συμμετοχή του σχολείου Μ.Α.Σ.

Με δύο ξεχωριστές πρωτοβουλίες συμμετέχει και φέτος στο διαγωνισμό Bravo schools το σχολείο Μ.Α.Σ.

* Εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών με την καλλιέργεια φυτών και την κάλυψη των αναγκών τους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η κάθε τάξη διάλεξε τα είδη καλλωπιστικών φυτών και λαχανικών που θα καλλιεργούσε. Στη συνέχεια, επέλεξε ένα παρτέρι του κήπου του σχολείου ΜΑΣ, καλλιέργησε και φρόντισε τα φυτά, μίλησε με επαγγελματίες αγρότες και λειτούργησε ως ομάδα, με σκοπό να έχει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. 

* Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου προκειμένου να εξοικειωθούν με τα οργανίδια του κυττάρου επέλεξαν να κατασκευάσουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο κυττάρου χρησιμοποιώντας καθημερινά υλικά όπως πλαστελίνες, χαρτιά, ξυλάκια, σύρματα πίπας, μπάλες.

Μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια των παιδιών και να ψηφίσετε τις δύο πρωτοβουλίες του σχολείου μας εδώ.