We choose peace! 

<strong> We choose peace! </strong>
Με αφορμή τις Λασαλιανες Ημέρες Ειρήνης, οι μαθητές της Στ’ τάξης, στο μάθημα των αγγλικών, θέσπισαν το δικό τους « Σύμφωνο Ειρήνης», τονίζοντας τη σημασία της, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.
 
Σφράγισαν τη συμφωνία τους χρωματίζοντας το περιστέρι της ειρήνης με το δαχτυλικο τους αποτύπωμα.