Φιλανθρωπική δράση σε συνεργασία με το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο

Σήμερα η Στ’ του δημοτικού μας επισκέφθηκε το 4ο πειραματικό Δημοτικό Σχολείο για ένα όμορφο σκοπό. Οι μαθητες και των δύο σχολείων από κοινού έφτιαξαν πακέτα αγάπης με τρόφιμα, ευχετήριες…