Χρώματα παντού!

Τα παιδιά του Προνηπίου μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων  πειραματιστηκαν με τα χρώματα και ανακάλυψαν τα αποτελέσματα των αναμιξεων από μόνα τους. Γνώρισαν τα βασικά, συμπληρωματικά, θερμά και ψυχρά χρώματα, ενώ τους …