Φροντίζουμε το σώμα μας

Ξεκινήσαμε την εβδομάδα με μια ενημερωτική δράση για το σώμα μας. Υποδεχτήκαμε την κα. Βασιλική Παγγου, μαία, και μαζί της μάθαμε για τους τρόπους με τους οποιους οφείλουμε να σεβόμαστε…

Εργαστήριο δεξιοτήτων: το σώμα μας!

Το Σώμα μας είναι μια τεράστια, ακούραστη, μηχανή, με πολλά συστήματα που λειτουργούν ταυτόχρονα! Έτσι τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας αποφάσισαν ν’ ανακαλύψουν τις διάφορες λειτουργίες του σώματος μας μέσα…