Κυκλοφοριακή Αγωγή στο νηπιαγωγείο

Η Κυκλοφοριακή Αγωγή στο σχολείο έχει στόχο τη διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης, προκειμένου τα παιδιά να λειτουργούν υπεύθυνα ως πεζοί, ως συνεπιβάτες, ως ποδηλάτες και μετέπειτα ως οδηγοί. Τους τελευταίους δύο…