Μια πίτσα παρακαλώ!

Η Γ’ δημοτικού εφάρμοσε τα κλάσματα στην …πράξη. Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες χρησιμοποίησαν τα ισοδύναμα κλάσματα και ετοίμασαν προς παράδοση παραγγελίες πίτσας όλων των ειδών! Στη συνέχεια,”προώθησαν” τις εικονικές τους…