«Οδύσσεια»

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ Δημοτικού πραγματοποίησαν αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες και γνώρισαν με τον πιο βιωματικό και διασκεδαστικό τρόπο το έργο της «Οδύσσειας».