Παρουσίαση προγράμματος σπουδών Β' Λυκείου

Σήμερα, στο σχολείο Μ.Α.Σ, έγινε παρουσίαση του προγράμματος σπουδών της Β’ Λυκείου. Οι μαθητές της Α’ Λυκείου ενημερώθηκαν τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές που φοιτούν ήδη στη…