Κυκλοφοριακή Αγωγή στο Νηπιαγωγείο

Στο πλαίσιο του προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας υλοποίησαν πληθώρα διαθεματικών δράσεων.Οι μαθητές μας παρακολούθησαν σχετικές κουκλοθεατρικές παραστάσεις, δημιουργησαν ατομικές κατασκευές, έμαθαν τα βασικά σήματα & κατασκεύασαν…