Ημέρα γιορτής του Ιωάννη - Βαπτιστή Δελασάλ | επιμόρφωση εκπαιδευτικών | θεία λειτουργία | δράσεις στις τάξεις

Το “μαζί και από κοινού” είχαμε την ευκαιρία να βιώσουμε στη σημερινή επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με αφορμή την ημέρα γιορτής του Ιωάννη – Βαπτιστή Δελασάλ. Εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό παρακολούθησαν εισηγήσεις…