Το τυχερό ρόδι Μ.Α.Σ.

Τα παιδιά που συμμετέχουν στη δημιουργική ζώνη απασχόλησης, οι μικροί μας καλλιτέχνες, δημιούργησαν το τυχερό ρόδι, των εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου, το οποίο θα παραμείνει αναρτημένο στο σχολείο Μ.Α.Σ. για το…