Επίσκεψη Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Ναυτικών Σπουδών Τσάκος

Την Τρίτη 16/4 μας επισκέφθηκαν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Ναυτικών Σπουδών Τσάκος της Χίου. Οι μαθητές/τριες συνοδεύονταν από τους εκπαιδευτικούς τους. Μας ενημέρωσαν για το πρότυπο…