Παιχνίδια γνωριμίας στη Β’ Δημοτικού

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής, ήταν τα παιδιά να ανταλλάξουν περισσότερες πληροφορίες για τον εαυτό τους, όπως για παράδειγμα το αγαπημένο τους άθλημα, το αγαπημένο τους φαγητό και τι τους αρέσει…