Πρόγραμμα μετάβασης από το νηπιαγωγείο στην Α' δημοτικού

Η μετάβαση από τη μια σχολική βαθμίδα στην άλλη είναι σημαντικό να γίνεται οργανωμένα και σταδιακά, ώστε η αλλαγή να είναι ομαλή και τα παιδιά να νιώθουν ασφάλή και χαρούμενα. Με…