Outdoor Classroom Day

Outdoor Classroom Day

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα “Outdoor Classroom Day”, τα παιδιά του παιδικού σταθμού στο μάθημα της μουσικής βγήκαν στο προαύλιο όπου πήραν μέρος στο μουσικοκινητικό τραγούδι  με τίτλο: “Γύρω – γύρω όλοι”.