Πρόγραμμα Σπουδών ΣΥΝ + ΔΕΛΑΣΑΛ

Α' Λυκείου

Οι μαθητές και μαθήτριες της Α’ Λυκείου ενισχύονται γνωστικά και συνειδητοποιούν τις τάσεις, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις τους. Βασικές επιδιώξεις μας:

 • Μεθοδικότητα
 • Συνέπεια
 • Εργατικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Αυτογνωσία
 • Αυτοπειθαρχία

          Ενέργειες

 • με εξειδικευμένους συνεργάτες στηρίζουμε τους μαθητές ώστε ν’ ανακαλύψουν τον προσανατολισμό τους,
 • καθοδηγούμε τους μαθητές στη βέλτιστη διαχείριση του χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους,
 • εκπαιδεύουμε τους μαθητές σε μεθοδολογίες επίλυσης απλών ή σύνθετων γνωστικών προβλημάτων καθώς και στην αντιμετώπιση, με αυτοκυριαρχία και αυτοπεποίθηση, μαθησιακών προκλήσεων,
 • μαθαίνουμε τους μαθητές μας πώς να μαθαίνουν αποτελεσματικά.

Β' Λυκείου

Στο πρόγραμμα σπουδών ενσωματώνουμε τουλάχιστον 2 κύκλους
γραπτών δοκιμασιών και ένα κύκλο διαγωνισμάτων προσομοίωσης προς εξοικείωση και εμπέδωση της ύλης. Οι μαθητές και μαθήτριες εμβαθύνουν στη γνώση και αποκτούν συνείδηση υποψηφίου.

Βασικές επιδιώξεις μας:

 • Κωδικοποίηση μεθοδολογίας
 • Αθροιστική συνδυαστική γνώση
 • Ανάκληση
 • Ενδυνάμωση της μνήμης
 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων γραπτής δοκιμασίας
 • Συναισθηματική ισορροπία – Αυτοπεποίθηση

           Ενέργειες

 • Κατευθύνουμε τους μαθητές στην αξιοποίηση των πληροφοριών, ώστε να επιλέγουν τις προσφορότερες, να αφαιρούν τις περιττές, να τις ερμηνεύουν και να τις ενσωματώνουν στις ήδη προσληφθείσες.
 • Θέτουμε τις βάσεις για να οργανώνουν και να επεξεργάζονται την ύλη που τα αναλυτικά προγράμματα επιβάλλουν.
 • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να γενικεύουν και να ανακατασκευάζουν τις γνώσεις τους.
 • Χτίζουμε στα παιδιά τη συνείδηση του υποψηφίου που απολαμβάνει και αποζητά τη μάθηση. Γι’ αυτό ξεκινάμε οργανωμένα και μεθοδικά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τα μαθήματα προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου που σκοπό έχει:
  – Την έγκαιρη και ουσιαστική κάλυψη της εξεταστέας ύλης
  – Την εξασφάλιση του απαιτούμενου χρόνου για συνεχείς επαναλήψεις,
  κατά τη διάρκεια των οποίων το παιδί θα καλύπτει τα κενά και θα
  ανταποκρίνεται σε πιο σύνθετες μαθησιακές απαιτήσεις.

Γ' Λυκείου

Οι μαθητές εντατικοποιούν τις προσπάθειές τους, ώστε να πετύχουν το μέγιστο δυνατό
αποτέλεσμα στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Βασικές επιδιώξεις μας:

 • Προγραμματισμός
 • Εξειδίκευση Γενικών Στόχων
 • Αξιολόγηση/Αυτοαξιολόγηση
 • Ανατροφοδότηση
 • Επανάληψη
 • Εξοικείωση
 • Εποπτεία

Στο πρόγραμμα ενσωματώνουμε τουλάχιστον 2 κύκλους γραπτών δοκιμασιών και ένα κύκλο διαγωνισμάτων προσομοίωσης προς εξοικείωση και εμπέδωση της ύλης.

          Ενέργειες:

 • φροντίζουμε για την έγκαιρη και ουσιαστική κάλυψη της εξεταστέας ύλης,
 • καλύπτουμε με ενισχυτικές διδασκαλίες τα γνωστικά κενά των μαθητών,
 • οργανώνουμε εξατομικευμένα τις επαναλήψεις των μαθητών,
 • μεριμνούμε ώστε το κλίμα να είναι ευχάριστο προς τον μαθητή χωρίς να θυσιάζουμε την ποιότητα ή τη σοβαρότητα της μαθησιακής διαδικασίας,
 • με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού οργανώνουμε σεμινάρια αλλά και ατομικές συναντήσεις για μαθητές, γονείς και καθηγητές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες που προκαλούνται από την ψυχοφθόρα
  διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ώρες Μαθημάτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΕΛΑΣΑΛ ΣΥΡΟΥ

Ανδρέα Κάργα 12-14, 84100 Ερμούπολη Σύρου

Τηλ: 22810 87713

email: sgschool@sgschool.gr
logo_syros

Εκπαιδευτήρια “ΔΕΛΑΣΑΛ” 
ΣΥΡΟΥ 

Ανδρέα Κάργα 12-14
Τ.Θ. 841 00 Έρμούπολη
Σύρος
Τηλ: 22810 87713
Fax: 22810 82208
email: sgschool@otenet.gr

delasalle_th

Ελληνογαλλικό Κολέγιο
“ΔΕΛΑΣΑΛ”

T.Θ. 6,57010 Πεύκα
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 673252
Fax: 2310 673348
email: info@delasalle.gr

Δημοτικό Σχολείο
“ΔΕΛΑΣΑΛ” 

Κυβέλης 19
Τ.Θ. 174 56 Άλιμος
Τηλ: 210 99 04 010-3
Fax: 210 99 04 014
email: delasalle@saintpaul.gr

Ελληνογαλλική Σχολή
“Ο Άγιος Παύλος”

Χαρ.Τρικούπη 36
Τ.Θ. 185 36 Πειραιάς
Τηλ: 210 45 11 954
Fax: 210 45 37 721
email: fec@saintpaul.gr

oursoulines

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών

Μαρούσι: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
Τηλ: 210 8020285
e-mail:info_nipio1@ursulines.gr
e-mail:info_dimotiko@ursulines.gr
Ν.Ψυχικό: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο
Τηλ.: 210 6712 228
e-mail: info_gimnasio@ursulines.gr
e-mail: ecole@ursulines.gr