Πρόγραμμα Σπουδών ΣΥΝ + ΔΕΛΑΣΑΛ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Όσο και αν η ιδέα της εξωσχολικής διδακτικής στήριξης στα παιδιά του Γυμνασίου μας βρίσκει επιφυλακτικούς ωστόσο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις σύγχρονες ανάγκες μαθητών και γονέων. Γι’ αυτό φροντίσαμε να οργανώσουμε ένα ευέλικτο πρόγραμμα για τα παιδιά, που θα στοχεύει:

 • στην κάλυψη των γνωστικών κενών τους
 • στη διευκόλυνση της μελέτης των βασικών μαθημάτων (νεοελληνική γλώσσα, αρχαία, μαθηματικά, φυσική, χημεία)
 • στη δημιουργία σωστών βάσεων για να μάθουν πώς να μαθαίνουν
 • στην ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης τους.

Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Γυμνασίου

Β' & Γ' Γυμνασίου

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

1

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ/ ΧΗΜΕΙΑ

2

ΛΥΚΕΙΟ

Α' Λυκείου

Οι μαθητές και μαθήτριες ενισχύονται γνωστικά και συνειδητοποιούν τις τάσεις, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις τους.

Βασικές επιδιώξεις μας:

 • Μεθοδικότητα
 • Συνέπεια
 • Εργατικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Αυτογνωσία
 • Αυτοπειθαρχία

        Ενέργειες:

 • Με εξειδικευμένους συνεργάτες στηρίζουμε τους μαθητές ώστε να ανακαλύψουν τον προσανατολισμό τους.
 • Καθοδηγούμε τους μαθητές στη βέλτιστη διαχείριση του χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους.
 • Εκπαιδεύουμε τους μαθητές σε μεθοδολογίες επίλυσης απλών ή σύνθετων γνωστικών προβλημάτων καθώς και στην αντιμετώπιση, με αυτοκυριαρχία και αυτοπεποίθηση, μαθησιακών προκλήσεων.
 • Καλύπτουμε την Τράπεζα Θεμάτων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 • Μαθαίνουμε τους μαθητές μας πώς να μαθαίνουν αποτελεσματικά.

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΑΡΧΑΙΑ

3

ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

4,5

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

1,5

Β' Λυκείου

Οι μαθητές και μαθήτριες εμβαθύνουν στη γνώση και αποκτούν συνείδηση υποψηφίου.

Βασικές επιδιώξεις μας:

 • Κωδικοποίηση μεθοδολογίας
 • Αθροιστική συνδυαστική γνώση
 • Ανάκληση
 • Ενδυνάμωση της μνήμης
 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων γραπτής δοκιμασίας
 • Συναισθηματική ισορροπία – Αυτοπεποίθηση

Ενέργειες:

 • Κατευθύνουμε τους μαθητές στην αξιοποίηση των πληροφοριών, ώστε να επιλέγουν τις προσφορότερες, να αφαιρούν τις περιττές, να τις ερμηνεύουν και να τις ενσωματώνουν στις ήδη προσληφθείσες.
 • Θέτουμε τις βάσεις για να οργανώνουν και να επεξεργάζονται την ύλη που τα αναλυτικά προγράμματα επιβάλλουν.
 • Καλύπτουμε την Τράπεζα Θεμάτων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
 • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να γενικεύουν και να ανακατασκευάζουν τις γνώσεις τους.
 • Χτίζουμε στα παιδιά τη συνείδηση του υποψηφίου που απολαμβάνει και αποζητά τη μάθηση. Γι’ αυτό ξεκινάμε οργανωμένα και μεθοδικά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τα μαθήματα προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου που σκοπό έχει:
 • Την έγκαιρη και ουσιαστική κάλυψη της εξεταστέας ύλης
 • Την εξασφάλιση του απαιτούμενου χρόνου για συνεχείς επαναλήψεις, κατά τη διάρκεια των οποίων το παιδί θα καλύπτει τα κενά και θα ανταποκρίνεται σε πιο σύνθετες μαθησιακές απαιτήσεις.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το παρακάτω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να ενισχυθούν γνωστικά στην ύλη της Β΄ Λυκείου, καλύπτοντας ταυτόχρονα κενά που ενδεχομένως έχουν δημιουργηθεί στα προηγούμενα χρόνια.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ Β’

4

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β’

2

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1

ΧΗΜΕΙΑ

1

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’

2

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1

ΦΥΣΙΚΗ Β΄

2

ΧΗΜΕΙΑ

1

Το παρακάτω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να ακολουθήσουν διετή προετοιμασία για την Γ΄ Λυκείου, ξεκινώντας από τη Β΄, έχοντας το πλεονέκτημα της έγκαιρης και ουσιαστικής κάλυψης της εξεταστέας ύλης και της εξασφάλισης περισσότερου χρόνου για συνεχείς επαναλήψεις.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ Β’

4

ΑΡΧΑΙΑ Γ΄

2

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄-Γ΄

3

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄

2

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’

2

ΦΥΣΙΚΗ Β΄

2

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄

2

ΧΗΜΕΙΑ Β΄-Γ΄

2

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ Β’

2

ΦΥΣΙΚΗ Γ’

2

ΧΗΜΕΙΑ Β΄-Γ΄

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ’

 2

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’

2

Α.Ε.Π.Π.

2

Α.Ο.Θ.

2

Γ' Λυκείου

Οι μαθητές εντατικοποιούν τις προσπάθειές τους, ώστε να πετύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Βασικές επιδιώξεις μας:

 • Προγραμματισμός
 • Εξειδίκευση Γενικών Στόχων
 • Αξιολόγηση/Αυτοαξιολόγηση
 • Ανατροφοδότηση
 • Επανάληψη
 • Εξοικείωση
 • Εποπτεία

Ενέργειες:

 • φροντίζουμε για την έγκαιρη και ουσιαστική κάλυψη της εξεταστέας ύλης,
 • καλύπτουμε με ενισχυτικές διδασκαλίες τα γνωστικά κενά των μαθητών,
 • οργανώνουμε εξατομικευμένα τις επαναλήψεις των μαθητών,
 • μεριμνούμε ώστε το κλίμα να είναι ευχάριστο προς τον μαθητή χωρίς να θυσιάζουμε την ποιότητα ή τη σοβαρότητα της μαθησιακής διαδικασίας,
 • με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού οργανώνουμε σεμινάρια αλλά και ατομικές συναντήσεις για μαθητές, γονείς και καθηγητές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες που προκαλούνται από την ψυχοφθόρα διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ

6

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ

5

ΧΗΜΕΙΑ

4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ

6

ΧΗΜΕΙΑ

4

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

3

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

Α.Ε.Π.Π.

3

Α.Ο.Θ.

3

ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα Σπουδών

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

1

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

1

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

Μαθήματα

Ώρες (εβδομαδιαίως)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΕΛΑΣΑΛ ΣΥΡΟΥ

Ανδρέα Κάργα 12-14, 84100 Ερμούπολη Σύρου

Τηλ: 22810 87713

email: sgschool@sgschool.gr
logo_syros

Εκπαιδευτήρια “ΔΕΛΑΣΑΛ” 
ΣΥΡΟΥ 

Ανδρέα Κάργα 12-14
Τ.Θ. 841 00 Έρμούπολη
Σύρος
Τηλ: 22810 87713
Fax: 22810 82208
email: sgschool@otenet.gr

delasalle_th

Ελληνογαλλικό Κολέγιο
“ΔΕΛΑΣΑΛ”

T.Θ. 6,57010 Πεύκα
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 673252
Fax: 2310 673348
email: info@delasalle.gr

Δημοτικό Σχολείο
“ΔΕΛΑΣΑΛ” 

Κυβέλης 19
Τ.Θ. 174 56 Άλιμος
Τηλ: 210 99 04 010-3
Fax: 210 99 04 014
email: delasalle@saintpaul.gr

Ελληνογαλλική Σχολή
“Ο Άγιος Παύλος”

Χαρ.Τρικούπη 36
Τ.Θ. 185 36 Πειραιάς
Τηλ: 210 45 11 954
Fax: 210 45 37 721
email: fec@saintpaul.gr

oursoulines

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών

Μαρούσι: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
Τηλ: 210 8020285
e-mail:info_nipio1@ursulines.gr
e-mail:info_dimotiko@ursulines.gr
Ν.Ψυχικό: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο
Τηλ.: 210 6712 228
e-mail: info_gimnasio@ursulines.gr
e-mail: ecole@ursulines.gr