Επιμορφωτική Ημερίδα Διευθυντών και Υποδιευθυντών

Επιμορφωτική Ημερίδα Διευθυντών και Υποδιευθυντών
Το Σαββατο 17 Φεβρουαρίου στην Ελληνογαλλική Σχολή των Ουρσουλινών στο Νεο Ψυχικό διεξήχθη Επιμορφωτική Ημερίδα Διευθυντών και  Υποδιευθυντών του Δικτύου LaSalle Ελλάδας με θέμα “Συνοδοιπορια και Κριτήρια Ταυτότητας”.  Η συνάντηση αποτέλεσε αφορμή για αλληλεπίδραση και ανταλλαγή καλών πρακτικών