Menu

Εκπαιδευτήρια ΔΕΛΑΣΑΛ Σύρου Βαμβακάρειο Γυμνάσιο

Κανονισμός Λειτουργίας

Λίγα λόγια για το σχολείο Μ.Α.Σ. (Μαθαίνω, Αλλάζω, Συνεργάζομαι)

Το «Βαμβακάρειο Γυμνάσιο» είναι μία νέα και σύγχρονη βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που καλείται να συνεχίσει το εκπαιδευτικό έργο του ιστορικού σχολείου “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”. Αποτελεί ένα από τα τρία Λασαλιανά Γυμνάσια που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Σύρος). Το σχολείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους και να τους διαπαιδαγωγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σεβόμενο την ελευθερία συνείδησης, καλωσορίζει οποιονδήποτε μαθητή. Η καθημερινή συνύπαρξη μαθητών διαφορετικών θρησκευμάτων, δογμάτων και εθνικοτήτων στον σχολικό χώρο συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου και στην αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Για την ορθή λειτουργία κάθε οργανωμένου συνόλου απαιτείται η θέσπιση κανονισμών κοινά αποδεκτών, ώστε να διασφαλίζεται η αρμονία και κοινωνική γαλήνη.

Το σχολείο ως μία μικρή κοινωνική ομάδα με παιδαγωγικό χαρακτήρα χρησιμοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό ως έναν από τους παράγοντες κοινωνικοποίησης των νέων.

Ο παρών «εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας» είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις συλλογικών οργάνων (Σύλλογος Διδασκόντων, Σύλλογος Αποφοίτων), ενώ, παράλληλα, αναδεικνύει διαχρονικά στοιχεία της εκπαιδευτικής παράδοσης των Λασαλιανών Σχολείων.

Στηρίζοντας την εφαρμογή των κανόνων, αναμένεται να διαμορφωθεί στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα, που θα συμβάλλει στην αποφυγή εντάσεων και συγκρούσεων και θα διευκολύνει τη μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του.

1. Προσέλευση

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 08:00. Για την ομαλή διεξαγωγή της πρωινής συγκέντρωσης και της προσευχής, οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο 10’ τουλάχιστον πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Μετά την πρωινή συγκέντρωση, οι πόρτες του σχολείου κλείνουν και δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από τον σχολικό χώρο.

Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης, ο μαθητής/τρια οφείλει να απευθύνεται στη Διεύθυνση, που θα κρίνει αν θα επιτραπεί η είσοδος στην τάξη.

2. Ώρες λειτουργίας / Σχολικό ωράριο

Γραφεία:

α) Το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας είναι: 07:30 – 15:00

β) Το ωράριο λειτουργίας του γραφείου της Διεύθυνσης είναι: 07:30 – 15:00

3. Παροχές

 • Εγκαταστάσεις

  Το Γυμνάσιο στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια των παιδιών και διαθέτουν άρτιο εξοπλισμό που προάγει την έρευνα και την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης. Συγκεκριμένα, διαθέτει: εξοπλισμένο εργαστήριο φυσικής – χημείας, εργαστήριο υπολογιστών, αίθουσα καλλιτεχνικών – μουσικής, βιβλιοθήκη, καθώς και σύγχρονα διαδραστικά μέσα διδασκαλίας. Επιπλέον, στις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν ντουλάπια (φωριαμοί) για τον κάθε μαθητή, ώστε να αποθηκεύει τα προσωπικά του αντικείμενα. Στον προαύλιο χώρο του σχολείου λειτουργεί κυλικείο.
 • Ασφάλεια μαθητών

  Το σχολείο παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους μαθητές, καθώς είναι συμβεβλημένο με ασφαλιστική εταιρεία. Επίσης, το σχολείο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο για την άμεση αντιμετώπιση μικροτραυματισμών. Το διδακτικό προσωπικό επιμορφώνεται για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον.
 • Συμβουλευτική – ψυχολογική υποστήριξη

  Το σχολείο μας συνεργάζεται με ειδικό ψυχολόγο, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται μαθητές, γονείς και διδάσκοντες.
 • Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό

  Έχει εκπονηθεί από το εκπαιδευτικό προσωπικό συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο, σε συνδυασμό με τα βιβλία του οργανισμού, οργανώνει την εκπαιδευτική διαδικασία και αποσκοπεί στην εμβάθυνση της γνώσης του μαθητή.
 • Ειδικά προγράμματα

  Σε κάθε μαθητή θα δίνεται η δυνατότητα ανίχνευσης μαθησιακού προφίλ και δεξιοτήτων επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Εμπλουτισμένο ωράριο διδασκαλίας

  Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μαθητών στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες αλλά και την προσωπική τους εμβάθυνση στη γνώση, το σχολείο ακολουθεί το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών αυξημένο σε διδακτικές ώρες. Η επιπλέον εκπαιδευτική διαδικασία αφορά το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και των ξένων γλωσσών (Παράγραφος 6).
 • Ιστοσελίδα

  Στην ιστοσελίδα του Σχολείου (www.sgschool.gr) παρέχεται η ενημέρωση για δραστηριότητες των μαθητών μας σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ταξίδια κ.ά.
  Με χρήση προσωπικού κωδικού, οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας για την τακτική ενημέρωση που αφορά την πρόοδο και τις επιδόσεις των μαθητών.
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα

  Η είσοδος σε εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα (ηλεκτρονική τάξη) θα είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας. Μέσω της ηλεκτρονικής τάξης, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα συγγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή και να ενισχύουν τη μελέτη τους μέσω ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και εργασιών. Επίσης, θα ενημερώνονται για καταληκτικές ημερομηνίες εργασιών, καθώς και για την πρόοδο τους σε διαγωνίσματα και εργασίες.

4. Εγγραφές – οικονομικές υποχρεώσεις

Εγγραφή – Δίδακτρα

Για την εγγραφή των μαθητών, οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να προσέρχονται στη γραμματεία του σχολείου, προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής. Με την εγγραφή στο σχολείο, σε συνεννόηση με τη γραμματεία, έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν την προκαταβολή των διδάκτρων. Για την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού των διδάκτρων δίνεται η δυνατότητα καταβολής του ποσού έως και σε 10 ισόποσες δόσεις. Η καταβολή των δόσεων γίνεται το 1ο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα. Σε περίπτωση κωλύματος, οι γονείς και κηδεμόνες έρχονται σε συνεννόηση με τη γραμματεία.

Πρόγραμμα εκπτώσεων

Το ποσοστό έκπτωσης για το δεύτερο παιδί, που αφορά τα αδέλφια ανεξαρτήτως βαθμίδας, είναι 15%.

Το 3ο παιδί είναι δωρεάν.

Σε περίπτωση εξόφλησης ολόκληρου του ποσού με την εγγραφή (μέχρι τις 30 Ιουνίου) γίνεται επιπλέον έκπτωση 5% σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.

5. Μεσημβρινή ζώνη

Τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, που λειτουργούν προαιρετικά στη μεσημβρινή ζώνη (14:00 -15:00), έχουν στόχο:

 • να διδάξουν στους μαθητές του Γυμνασίου τη μεθοδική μελέτη και να ενισχύσουν την κατανόηση της διδακτέας ύλης,
 • να ενισχύσουν την ευρηματικότητα των μαθητών και την ανακάλυψη ατομικών μεθόδων μελέτης,
 • να επιλύσουν απορίες που ενδεχομένως να έχουν οι μαθητές σε σχέση με την κατανόηση της ύλης και την εφαρμογή της σε ζητούμενες ασκήσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας περιλαμβάνει τα βασικά μαθήματα της διδακτέας ύλης (Γλώσσα Νέα και Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες), ώστε να βοηθήσει στην ομαλή πορεία του κάθε μαθητή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

6. Ξένες Γλώσσες

Με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση των μαθητών στις ξένες γλώσσες και την απόκτηση πτυχίων, η γαλλική, αγγλική και ιταλική γλώσσα διδάσκονται με αυξημένο ωράριο. Συγκεκριμένα, οι ξένες γλώσσες θα διδάσκονται 3 ώρες την εβδομάδα.

 • Ιταλικά αρχαρίων (πτυχίο στην Γ’ Γυμνασίου)
 • Γαλλικά για προχωρημένους (πτυχίο Β1 στην Γ’ Γυμνασίου)
 • Αγγλικά

7. Περιβολή - Εμφάνιση

Η εμφάνιση των μαθητών μέσα στο σχολείο αποτελεί δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους και είναι προσωπική τους ευθύνη. Η άσκηση, όμως, αυτού του δικαιώματος οφείλει να συμβαδίζει με τη μαθητική ιδιότητα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι μαθητές καλούνται να είναι ευπρεπείς και να αποφεύγουν τις ακρότητες.

Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, οι μαθητές πρέπει να φορούν αθλητική φόρμα και αθλητικά παπούτσια.

Όσοι συμμετέχουν σε παρελάσεις ή σε άλλου είδους εκδηλώσεις πρέπει να φορούν την ενδυμασία που έχει καθοριστεί για κάθε περίπτωση.

8. Συμπεριφορά – Υποχρεώσεις

 • Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν σε καλή κατάσταση τις αίθουσες διδασκαλίας και να σέβονται την καθαριότητα σε όλους τους χώρους του σχολείου. Κάθε υλική ζημιά επιβαρύνει τους γονείς και κηδεμόνες του μαθητή.
 • Στα εργαστήρια και στους χώρους άθλησης ισχύουν οι κανόνες που έχουν θέσει οι καθηγητές που διδάσκουν το αντίστοιχο μάθημα.
 • Οι μαθητές δεν παραμένουν στις τάξεις κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και δεν αποχωρούν εκτάκτως χωρίς την άδεια της διεύθυνσης και την ενημέρωση των γονέων.
 • Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τη γνώμη, την ιδιαίτερη προσωπικότητα και τις πεποιθήσεις ή αντιλήψεις των άλλων. Οφείλουν να εκδηλώνουν πάντοτε σεβασμό και εκτίμηση προς τους καθηγητές, τους συμμαθητές τους και όλο το προσωπικό του σχολείου. Δεν επιτρέπονται οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις και, πολύ περισσότερο, η σωματική βία κατά των συμμαθητών. Τέτοιες ενέργειες αναφέρονται στη Διεύθυνση και οι μαθητές έχουν τις προβλεπόμενες, από την Εκπαιδευτική Νομοθεσία, συνέπειες.
 • Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής καταγραφής ήχου και εικόνας από τους μαθητές, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο (Υ.Α. 103373/Δ1/22-06-2018/ΥΠΠΕΘ). Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό, το απενεργοποιεί και το τοποθετεί στο προσωπικό του ντουλάπι. Αν προκύψει ανάγκη, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του σχολείου για την εξυπηρέτησή τους.
 • Σύμφωνα με την υπ. αρ. Υ1/Γ.Π./οικ. 76017 (ΦΕΚ 1001/τ.Β΄/2002) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους σχολικούς χώρους.
 • Η εφαρμογή των παραπάνω αρχών ισχύει και κατά τη διάρκεια των εκδρομών, περιπάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

9. Απουσίες – Φοίτηση

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, το σχολείο ενημερώνει τους γονείς για αλλαγές που έχουν προκύψει στη διαδικασία που ισχύει για τις απουσίες των μαθητών. Λόγω του επαυξημένου ωρολογίου προγράμματος, το όριο των απουσιών είναι 125, ενώ δεν υπάρχει διάκριση απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες (Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-2018).

Εάν το σύνολο των απουσιών του κάθε μαθητή υπερβεί τα οριζόμενα από τον νόμο όρια, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής - τρια υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτησή του στην ίδια τάξη (άρθρο 28 της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018). Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μία απουσία. Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681). Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του μαθητή/τριας ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Ο μεγάλος αριθμός απουσιών μπορεί να αποβεί σε βάρος της επίδοσης του μαθητή, επειδή δημιουργείται εκπαιδευτικό κενό.

Οι υπεύθυνοι καθηγητές και ο/η Διευθυντής/ντρια έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα τους γονείς και κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών. Αντίστοιχα, οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών.

Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ακολουθούνται οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 του νόμου 3699/2008 (Α΄ 199).

10. Παρεκκλίσεις από τους κανόνες – κυρώσεις

Για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους μαθητές, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στους κανόνες, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών, έτσι ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.