Celebrating LOVE!

<strong>Celebrating LOVE!</strong>

Σήμερα οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Δημοτικού γιόρτασαν την αγάπη στο μάθημα των αγγλικών.

‘Γεμισαν’ βαζάκια με πράγματα που αγαπούν είτε γράφοντας τις αντίστοιχες λέξεις στα αγγλικά είτε ζωγραφίζοντας τες!

“Love makes the world go round!”