Όταν η δουλειά “μοιράζεται”

Όταν η δουλειά “μοιράζεται”

Η Γ’ δημοτικού εξοικειώνεται με τις  έννοιες της διαίρεσης αλλά και της συνεργασίας, βιωματικά. 
Χωρισμένα σε ομάδες, τα παιδιά λύνουν προβλήματα πολλαπλών λύσεων και ανακαλύπτουν ότι τελικά το να διαιρεί κάνεις “δίκαια” είναι αρκετά απαιτητικο πρόβλημα, αλλά λύνεται γρηγορότερα όταν η δουλεια…μοιράζεται!