Ψυχικής Υγείας

Βήματα για τη ζωή

Το πρόγραμμα «Βήματα για τη ζωή» είναι ένα πρόγραμμα που καλλιεργεί ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες ζωής και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες της ηλικίας των νηπίων.
Έχει στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν να εκφράζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους, να έχουν ενσυναίσθηση, να αποφεύγουν τις συγκρούσεις, και να παίρνουν σωστές αποφάσεις για να λύνουν τα προβλήματά τους. Βοηθάει στη δημιουργία θετικού και συνεργατικού κλίματος στην τάξη και ενισχύει τη συνοχή της ομάδας.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την νηπιαγωγό Ευγενία Σαγκινέτου σε συνεργασία με την ψυχολόγο του σχολείου Λιάνα Τσαρουχά, για 2 ώρες την εβδομάδα καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.