Χριστουγεννιάτικες μουσικές καμπανούλες

Χριστουγεννιάτικες μουσικές καμπανούλες

Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων δράσεων, τα παιδιά του παιδικού σταθμού και του προνηπίου κατασκεύασαν χρυσές μουσικές καμπανούλες στο μάθημα της μουσικής.