ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Δελασάλ Σύρου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαδραστικού κινηματογράφου από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Φωτόγραμμα, ο οποίος δραστηριοποιείται στην επιστημονική έρευνα, δημιουργία και υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων. Η ομάδα του προγράμματος βρέθηκε στο σχολείο μας, συζήτησε με τα παιδιά για θέματα όπως η σχολική βία και ο εκφοβισμός και στη συνέχεια παρακολούθησαν διαδραστική ταινία. Κατά τη διάρκεια της προβολής, οι μαθητές – θεατές συμμετείχαν με τη χρήση τηλεχειριστηρίων διαμορφώνοντας τη ροή της ταινίας και απαντώντας σε ερωτήματα για τη σωστότερη αντιμετώπιση προβλήματος. Στο τέλος της προβολής, αναδείχτηκαν οι νικήτριες ομάδες με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις.