Φτιάξε το δικό σου παραμύθι!

Φτιάξε το δικό σου παραμύθι!

Στο πλαίσιο του προγράμματος ομαλής μετάβασης από τον παιδικό σταθμό στο νηπιαγωγείο, τα προ- προνήπια δημιούργησαν το δικό τους παραμύθι, το οποίο εικονογράφησαν και στη συνέχεια το αφηγήθηκαν στα παιδιά του νηπιαγωγείου, που τα υποδέχτηκαν με χαρά και τα ξενάγησαν στην τάξη τους!!!