Φροντίζουμε το σώμα μας

Φροντίζουμε το σώμα μας

Ξεκινήσαμε την εβδομάδα με μια ενημερωτική δράση για το σώμα μας. Υποδεχτήκαμε την κα. Βασιλική Παγγου, μαία, και μαζί της μάθαμε για τους τρόπους με τους οποιους οφείλουμε να σεβόμαστε και να φροντίζουμε το σώμα μας, αλλά και το σώμα του άλλου.