Υλικό Ξενόγλωσσα Γυμνασίου 2021-2022

ΑΓΓΛΙΚΑ

Α’ Γυμνασίου

Βιβλία: Ultimate English B1 (Εκδ. οίκος: Hamilton House)

 • Student’s book
 • Workbook
 • Grammar
 • Companion

Ένα τετράδιο απλό

1 φάκελος για φύλαξη φωτοτυπιών

B’ Γυμνασίου

Μετά την ολοκλήρωση των βιβλίων που ήδη έχουμε, θα χρειαστούμε τα εξής:

Βιβλία: Above and Beyond B1+(Εκδ. οίκος: Hillside Press)

 • Student’s book
 • Workbook
 • Study Pack

Ένα τετράδιο απλό

1 φάκελος για φύλαξη φωτοτυπιών

Γ’ Γυμνασίου

Βιβλία: Ultimate English B1+ (Εκδ. οίκος: Hamilton House)

 • Student’s book
 • Workbook
 • Grammar
 • Companion

Ένα τετράδιο απλό

1 φάκελος για φύλαξη φωτοτυπιών

ΙΤΑΛΙΚΑ

 Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1 τετράδιο 4 θεμάτων και το

βιβλίο Via del Corso A2 εκδόσεις Edilingua.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1 Πλαστικός φάκελος με κουμπάκι

 1 τετράδιο σπιράλ 4 θεμάτων

 Grammaire junior A1-A2 – Trait d’ union

 Vos Clés Delf A2 – Φωτεινή Κατρανίδου – Raptakis

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1 Πλαστικός φάκελος με κουμπάκι

 1 τετράδιο σπιράλ 4 θεμάτων

 Vos Clés Delf A2 – Φωτεινή Κατρανίδου – Raptakis (Το έχουμε από την προηγούμενη χρονιά)

GrammAdo A2-B1 Φωτεινή Κατρανίδου – Raptakis (Μόλις ολοκληρωθεί το βιβλίο γραμματικής της προηγούμενης χρονιάς   Grammaire junior A1-A2 – Trait d’ union)

  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1 Πλαστικός φάκελος με κουμπάκι

 1 τετράδιο σπιράλ 4 θεμάτων

 GrammAdo A2-B1 Φωτεινή Κατρανίδου – Raptakis

 Vos Clés DELF B1 – Φωτεινή Κατρανίδου – Raptakis