Υλικό Ξένες Γλώσσες Λυκείου

Υλικό Ξένες Γλώσσες Λυκείου

Υλικό Αγγλικών Α’ Λυκείου

  • Αγγλικά 1 Γενικού Λυκείου

Εκδόσεις: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος ΙSBN: 100000012202508

  • Δύο τετράδια 40 φύλλων
  • Φάκελος για αρχειοθέτηση φωτοτυπιών

Υλικό Αγγλικών Β’ Λυκείου

  • Αγγλικά 2 Γενικού Λυκείου

Εκδόσεις: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος ISBN: 100000012202515

  • Δύο τετράδια 40 φύλλων
  • Φάκελος για αρχειοθέτηση φωτοτυπιών