Υλικό Ξένες Γλώσσες Γυμνασίου

Υλικό Ξένες Γλώσσες Γυμνασίου

ΥΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1 ντοσιέ με κουμπάκι

 1 τετράδιο σπιράλ 4 θεμάτων

 Grammaire junior A1-A2 – Trait d’ union

 Vos Clés Delf A2 – Φωτεινή Κατρανίδου – Raptakis

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1 ντοσιέ με κουμπάκι

 1 τετράδιο σπιράλ 4 θεμάτων

 Vos Clés Delf A2 – Φωτεινή Κατρανίδου – Raptakis (Το έχουμε από την προηγούμενη χρονιά)

GrammAdo A2-B1 Φωτεινή Κατρανίδου – Raptakis (Μόλις ολοκληρωθεί το βιβλίο γραμματικής της προηγούμενης χρονιάς   Grammaire junior A1-A2 – Trait d’ union)

  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1 ντοσιέ με κουμπάκι

 1 τετράδιο σπιράλ 4 θεμάτων

 GrammAdo A2-B1 Φωτεινή Κατρανίδου – Raptakis (το έχουμε από την προηγούμενη χρονιά )

 Vos Clés DELF B1 – Φωτεινή Κατρανίδου – Raptakis

ΥΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ

Α’ Γυμνασίου

Μετά την ολοκλήρωση των βιβλίων της προηγούμενης χρονιάς,

(Off the wall 2 Student’s Book/ Study Pack/ Grammar Book της Hillside Press)

τον Δεκέμβριο θα χρειαστούμε τα εξής:

Impact 2 (British English) National Geographic Learning

  • Student’s Book
  • Workbook

2 τετράδια 40 φ

1 τετράδιο 2 θεμάτων

1 φάκελος για φωτοτυπίες

Β’ Γυμνασίου

Συνεχίζουμε τα βιβλία της προηγούμενης χρονιάς:Ultimate English B1 (Hamilton House)

  • Student’s book
  • Workbook
  • Grammar
  • Companion

2 τετράδια 40 φ

1 τετράδιο 2 θεμάτων

1 φάκελος για φωτοτυπίες

Γ’ Γυμνασίου

Συνεχίζουμε τα βιβλία της προηγούμενης χρονιάς:Above and Beyond B1+ (Hillside Press)

  • Student’s book
  • Workbook
  • Study Pack

2 τετράδια 40 φ

1 τετράδιο 2 θεμάτων

1 φάκελος για φωτοτυπίες