Υλικό Γαλλικών δημοτικού 2021-2022

    Βιβλία και τετράδια Γαλλικών

Σχολική χρονιά 2021-2022

  • Τάξη Α

ABCD J’aime le français ! editions katranidou Raptakis

1 τετράδιο 20 φύλλων

  • Τάξη Β

 choupette fait la fêteeditions katranidou Raptakis

ένα  50 φύλλο τετράδιο

  • Τάξη Γ

Κρατάνε το περσινό βιβλίο (choupette fait la fêteeditions katranidou Raptakis)και το τετράδιο αλλά και το φάκελο γαλλικών.

  • Τάξη Δ

Ulysse à Paris 1 , βιβλίο μαθητή και βιβλίο ασκήσεων editions le livre ouvert

1 τετράδιο 50 φύλλων

1 τετράδιο 20 φύλλων

Το περσινό φάκελο με τις διαφάνειες θα το χρειαστούμε και στη Δ τάξη.

  • Τάξη Ε

Ulysse à Paris 2 , βιβλίο μαθητή και βιβλίο ασκήσεων editions le livre ouvert

2 τετράδια 50 φύλλων

  • Ταξη ΣΤ

Τα περσινά βιβλία και τετράδια (Ulysse à Paris 2 editions le livre ouvert)